thai   eng  

  Industrial Epoxy Resin Flooring System

    Eflorxy เป็นพื้น Epoxy ผสม Resin เป็นสารเคลือบพื้นที่ได้รับการ Modifile คุณภาพ และประสิทธิภาพมาตรฐาน เพื่อความเหมาะสม กับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ วัตถุดิบ Eflorxy ได้มาตรฐานยุโรป มีความ ปลอดภัยสวยงามและง่ายต่อการทำความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างใหม่หรืองานปรับปรุงพื้น  จุดสำคัญของพื้น Eflorxy

   

“ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ราคาประหยัด มีทุกสีให้ท่านเลือกตามความต้องการ”
เพียงแค่ข้ามคืน...ท่านก็จะได้พื้นโรงงานที่แข็งแรงและสวยงาม


   -  ผิวพื้นสามารถเลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งานได้
   -  ไร้รอยต่อ ง่ายต่อการใช้งาน ปราศจากฝุ่น 100 %
   -  ฟิล์มสีพื้นผิวมีความแข็งแรง คงทน ป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันต่างๆ
   -  ทนสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อนจาก กรด ด่าง สารละลาย
   -  สามารถรองรับน้ำหนักการใช้งานต่างๆ ได้ คงทนแข็งแรง
   -  ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า และกันไฟ
   -  เหมาะสำหรับรักษาผิวซีเมนต์ไม่ให้แตกร้าว